OUR MONTHLY NEWSLETTER SIGNUP

A list of external and internal media coverage on the Danish Cleantech Hub.

[mc4wp_form id="322"]

Latest News

FOLLOW US ON TWITTER

Latest News

Energiewende i Lederhosen


Energiewende i Lederhosen

January 16, 2020

DI Energis bestyrelse foretog i november en studietur til München. Besøget havde til formål dels at styrke DI Energis indblik i den energimæssige situation i Bayern og dels at fortælle partnere i Bayern, at danske aktører er klar til at styrke samarbejdet om de klimaudfordringer, som begge vores lande arbejder med.

DI Energis bestyrelse foretog i november en studietur til München. Besøget havde til formål dels at styrke DI Energis indblik i den energimæssige situation i Bayern og dels at fortælle partnere i Bayern, at danske aktører er klar til at styrke samarbejdet om de klimaudfordringer, som begge vores lande arbejder med.Energiewende i Lederhosen

Bayern, Tysklands største delstat, er i gang med en ambitiøs energiomstilling. A-kraft og kul skal ud. EE og VE skal ind. Danmark tilbyder sit partnerskab.

DI Energi på studietur

DI Energis bestyrelse foretog i november en studietur til München. Besøget havde to til formål dels at styrke DI Energis indblik i den energimæssige situation i Bayern og dels at fortælle partnere i Bayern, at danske aktører er klar til at styrke samarbejdet om de klimaudfordringer, som begge vores lande arbejder med.

Tyskland er energibranchens største eksportmarked

DI Energis medlemmer har samlet set Tyskland som det nærmeste og største eksportmarked. I 2018 udgjorde eksporten over 13 mia. kroner fordelt på hele spektret af energiteknologiske løsninger – heraf 2/3 grønne løsninger inden for EE og VE. Hertil kommer en betydelig aktivitet i danske datterselskaber i Tyskland, hvor der foregår produktion, salg, service, rådgivning og udvikling af energiteknologiske løsninger. Dermed er Tyskland det vigtigste marked og partnerland overhovedet for den danske energibranche.

Bayern er et tysk kraftcenter

Bayern er Tysklands geografisk største delstat og udgør 20 pct. af Tysklands areal og 16 pct. af Tysklands befolkning. Bayern er Tysklands mest velstående delstat (bortset fra bystaterne Hamborg og Bremen) med et BNP/capita 17 pct. højere end det tyske gennemsnit. Samtidig er delstaten et kraftcenter for tysk innovation, industriproduktion og eksport. Dansk samhandel med Bayern er relativt lav, og der er potentiale for mere.

Bayern i gang med enorm energiomstilling

Bayern står ligesom resten af Tyskland over for en kæmpe energimæssig udfordring med udfasning af atomkraft, som aktuelt står for over 1/3 af statens elforbrug, inden udgangen af 2022. Hertil kommer udfasning af kul fra energiforsyningen i hele Tyskland inden 2038, hvilket også vil påvirke Bayern, selv om kul blot udgør en lille andel af statens energiproduktion. Staten er allerede i dag afhængig af import af energi fra de omkringliggende stater og lande, og der forestår meget store investeringer i øget energieffektivisering og mere vedvarende energi. Byen München har vedtaget et mål om at være klimaneutral i 2050 og gennemfører en lang række initiativer med det formål inden for byggeri, forsyning og mobilitet.

Stadtwerke München er en krumtap

Det største kommunale forsyningsselskab i Tyskland er Stadtwerke München, som med 8.000 ansatte forsyner op mod 2 mio. kunder med el, gas, varme, vand og anden infrastruktur. Som et led i den grønne omstilling, har selskabet store investeringer i vindparker i Nordstyskland og Skandinavien, ligesom det har planer om en kraftig udvidelse af geotermi til fjernvarme i og omkring München, hvor de geologiske betingelser er favorable. Målet for selskabet, som sikrer forsyning med fjernvarme til 33 pct. af Münchens bygningsmasse, er at opnå CO2-neutral fjernvarme i 2040. SWM arbejder også for en ”Smart City” med øget af digitalisering i alle sine forsyningsområder – inkl. fibernet og mobilitet.

Innovation

Bayern er kendt sin stærke industri og imponerende innovationskraft. Et eksempel er Siemens, som fra sit hovedkvarter i München medvirker til at drive ikke bare den tyske men den globale energiomstilling i retning af digitalisering, energieffektivitet og vedvarende energi. Bayerns energiindustrielle klyngeinitiativ, Cluster Energy Technology, har også stort fokus på energieffektivisering i industrien og udvikling af talrige nye grønne løsninger.

Styrket samarbejde – Danish Cleantech Hub – Vær med!

Bayern er et marked for dansk energiindustri i dag, men der er potentiale for vækst.

DI er til stede i Bayern gennem projektet Access Cities, hvor et bysamarbejde mellem München, Aarhus og København skal udvikle og udbrede bæredygtige byløsninger gennem deling af best practice og innovationsaktiviteter. DI har i den forbindelse etableret ”Danish Cleantech Hub” i München til at understøtte dialog og forretning mellem aktører i Danmark og Bayern ved at dele danske erfaringer og promovere danske virksomheders kompetencer lokalt.

Der er også overvejelser om at udvide det danske myndighedssamarbejde på energiområdet med Tyskland til også at omfatte Bayern. Tanken er at videreføre de gode erfaring fra samarbejdet med andre tyske delstater til Bayern og dermed bring danske erfaringer og løsninger i spil også her.

Appetit på mere

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi siger: “DI Energis nylige bestyrelses besøg i München gjorde det klart, at der er betydelige ambitioner for den grønne omstilling her og appetit på at hente inspiration og konkrete løsninger fra Danmark hos de mange aktører, som vi mødte – offentlige såvel som private. Vi vil sammen med vores medlemmer arbejde for at styrke energisamarbejdet med Tyskland på alle dimensioner – politisk, kommercielt og vidensmæssigt.”

Mere viden

Se mere om Access Cities her og næste Open Innovation Call i samarbejde mellem München og Aarhus om e-mobility og energilagring her.
Se mere om det dansk-tyske myndighedssamarbejde her.
Se State of Greens hjemmeside på tysk her.

X